2014_03 John Deere MA

03/2014

John Deere Werke Mannheim / John Deere Works Mannheim

CAFM +BIM für das John Deere Motoren-Werk in Mannheim, Bau 32 / CAFM + BIM for the John Deere engine plant in Mannheim, building 32.