Biberach a. d. Riss – 3D Stadtmodell

Projekt: 3D-Stadtmodell Biberach a.d. Riss

Auftraggeber: Stadt Biberach

Jahr: 2006

 

Technik:

DGM Auswertung, Gebäudemodellierung

 

Projektinfo:

Stereoskopische Luftbildauswertung und Modellbildung. Integration + Auswertung stereoskopischer Luftbilddaten in 3D-Stadtmodellszenarien.